IT

MapSoft je izradio digitalne modele terena za teritorije Jadarskog basena i Novog Sada

Nova dva uspešno završena projekta izrade digitalnog ortofotoa i digitalnih modela terena…

U okviru prolećne kampanje, MapSoft je izradio digitalni ortofoto i digitalne modele terena za teritorije Jadarskog basena (66 km2) i gradskog dela Novog Sada (182.5 km2). Za oba projekta snimanje je izvršeno digitalnom kamerom, 9. aprila 2009. godine. Izlazna rezolucija ortofotoa Jadarskog basena je 10 i 25 cm/pix, a Novog Sada 25 cm/pix.

2 thoughts on “MapSoft je izradio digitalne modele terena za teritorije Jadarskog basena i Novog Sada

  1. Milos

    Prodaju li se te mape, koliko kostaju? ili se daju za DZ. u sta sumnjam :(

    I koliko je ta rezolucija bolja od googleovih mapa NSa.

Leave a Reply