IT

MapSoft pomaže Svratištu za decu

Kompanija MapSoft priključila se akciji firme Perihard u otkupljivanju praznih toner kaseta. Toner kasete predstavljaju industrijski otpad, koji se mora predavati samo pravnim licima ovlašćenim za njihovo zbrinjavanje.

Prikupljanjem praznih toner kaseta koje su se vremenom nagomilale u prostorijama MapSofta i njihovim predavanjem ovlašćenim licima koja su zadužena za njegov transport do mesta za reciklažu MapSoft je na siguran, ekološki način rešio pitanje industrijskog otpada i, jos važnije, pomogao deci iz Svratišta. Firma Perihard, koja je pokrenula ovu akciju, je svaku otkupljenu toner kasetu vrednovala sa 100 dinara, a prikupljeni novac direktno je uplaćen u humanitarne svrhe, Svratištu za decu, te se na taj način pomoglo deci sa ulice.

Leave a Reply