E-servisi · IT · Software

Mapsoft-u povereni poslovi izrade digitalnog katastarskog plana Srbije

U okviru projekta Modernizacija katastra nepokretnosti u Republici Srbiji finansiranog od strane Svetske banke, MAPSOFTU su povereni poslovi izrade digitalnog katastarskog plana ciji krajnji rezultat predstavlja digitalni katastarski plan koji RGZ treba da stavi u službenu upotrebu

U okviru projekta Modernizacija katastra nepokretnosti u Republici Srbiji finansiranog od strane Svetske banke, MAPSOFTU su povereni poslovi izrade digitalnog katastarskog plana za područja katastarskih opština: Umka, Rucka, Pećani, Pirot-grad, Prokuplje-grad, Boljevac, Sokobanja i 28 K.o. na području opštine Raška.

Digitalizacija skeniranih podloga i formiranje DKP rađena je u programskom sistemu MapSoft 2007, manuelno sa ekrana. Model podataka propisao je Republički geodetski zavod, koji je ujedno vršio i stručni nadzor na ovom projektu.

Krajnji rezultat je digitalni katastarski plan koji RGZ treba da stavi u službenu upotrebu. Ukupna površina za koju je raden DKP iznosi cca 41000 hektara, odnosno 500 listova katastarskog plana u raznim razmerama.

Leave a Reply