IT

Mapsoft završio izradu digitalnog ortofotoa za JP “Vojvodinašume”

Krajem oktobra u prostorijama JP “Vojvodinašume” izvršena je primopredaja digitalnog ortofotoa koji je MapSoft izradio u okviru projekta “Aviokartiranje za 2013. godinu” i to za područja šumskih gazdinstava “Sombor” (šumska jedinica Karapandža) i “Banat” Pančevo (šumska jedinica Donje Potamišje). Ovaj produkt će se koristiti za potrebe izrade planske dokumentacije.

Digitalni ortofoto je izrađen u rezoluciji 20 cm/pix, a osim njega investitoru su predati georeferencirani snimci koji pokrivaju navedena područja.

vsume-digitalni-ortofoto

Leave a Reply