Marketing & PR

E-trgovina 2008

Osma međunarodna konferencija o elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju E-trgovina 2008. održaće se tradicionalno na Paliću od 16. do 18. aprila 2008. godine

Osma međunarodna konferencija o elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju E-trgovina 2008. održaće se tradicionalno na Paliću od 16. do 18. aprila 2008. godine. Konferencija je posvećena popularizaciji elektronskog poslovanja u Srbiji. Namenjena je poslovnim ljudima koji su zainteresovani da se informišu o savremenim dostignućima u ovoj oblasti, i mogućnostima za njihovu primenu u našoj zemlji.

Skup predstavlja mesto okupljanja domaćih i inostranih stručnjaka iz ove oblasti sa ciljem da učesnicima skupa ( preduzetnicima, menadžerima, informatičarima, i svima koji zele da unaprede svoje poslovanje ) omogući analizu trenutnog stanja, kao i da ukaže na moguće pravce daljeg razvoja elektronskog poslovanja.

Osnovne tematske oblasti su: B2B i B2C e-commerce, Internet marketing, pravni aspekti elektronskog poslovanja, platne kartice i sistemi, plaćanja na Internetu, sistemi zaštite elektronskih komunikakcija na Internetu, E-banking, brokersko poslovanje na Internetu, uloga osiguranja u procesu e-trgovine, upravljanje procesima dostave robe, M-commerce i sl.

Dodatne informacije mogu se videti na sajtu konferencije E-trgovina.

Leave a Reply