Marketing & PR

Evropski samit o korporativnoj komunikaciji i odnosima sa javnošću

Četvrti Evropski samit o korporativnoj komunikaciji i odnosima s javnošću, pod nazivom “Najnoviji trendovi u korporativnoj komunikaciji i odonosima s javnošću“, biće održan 1. i 2. jula 2010. u Briselu. Organizator Samita je Evropska asocijacija direktora za komunikacije (EACD), vodeća mreža evropskih lidera iz ove oblasti.

Evropski samit o komunikacijama je vodeći međunarodni događaj iz domena odnosa s javnošću i komunikacija. Na stotine evropskih stručnjaka okuplja se svake godine kako bi stekli nova poznanstva i razmenili ideje i mišljenja o novim strategijama i ocenili aktuelne trendove.
detaljnije

Leave a Reply