Marketing & PR

I digitalna izdanja u ukupnim oditovanim tiražima

Regionalni izdavači u Velikoj Britaniji moći će od ovog meseca da uključe i svoja digitalna izdanja u ukupne oditovane tiraže. 

Bord Audit Bureau of Circulations (ABC) je odlučio da izda sertifikate za kombinovana print i digitalna izdanja za lokalne nedeljne i regionalne dnevne novine.

U ABC saopštenju za medije se ističe da je to “značajna promena”, koja je u skladu sa ABC vizijom da se kupcima i izdavačima pruži veća fleksibilnost kroz prikaz više kanala distribucije na ABC Multiplatform sertifikatu.ABC izvršni direktor Jerry Wright, vidi ovu promenu kao primer inovativnog odogovora oditora na potrebe medijske industrije.

Leave a Reply