Marketing & PR

Interna komunikacija u fokusu interesovanja

Druga međunarodna konferencija Društva Srbije za odnose s javnošću održaće se u Zrenjaninu od 7. do 9. oktobra. Susret PR profesionalaca ove godine posvećen je internim odnosima s javnošću, a glavna tema biće interna komunikacija, veoma zahtevna i, po pravilu, najmanje regulisana oblast komunikacije unutar korporacija. Predavači su istaknuti stručnjaci iz Švedske, Slovenije, Hrvatske i Srbije. Uz uvek zanimljive radionice, učesnicima će biti predstavljeni i neki od pobednika na konkursu za izuzetna dostignuća u oblasti odnosa s javnošću – “PRiznanje 2010”.

Nepisano je pravilo, posebno u menadžementima kompanija da se pod “odnosi sa javnošću” podrazumevaju dobre komunikacije sa “spoljnim svetom” – potrošačima, institucijama, partnerima… Malo vremena, pažnje i razumevanja ostaje za upravljanje komunikacijskim odnosima “u kući”, a praksa pokazuje da se baš na razumevanju ove potrebe često zasniva i dobra reputacija kompanije. Činjenica da je svaki zaposleni potencijalno sjajan promoter ili potvrda verovanja da “niko ne može da vas ocrni kao neko iz kuće”, ukazuje i na potrebu da se ozbiljna pažnja posveti upravo komuniciranju unutar korporacija. Interni odnosi sa javnošću zato su za PR profesionalce uvek “vruća” tema i polje u kojem su sva dobra iskustva dragocena.

Prijavljivanje za učešće na Konferenciji moguće je do 4. oktobra, a detaljnije informacije mogu se dobiti na adresi Društva www.pr.org.rs
Kako je praksa odnosa sa javnošću nemoguća i nezamisliva bez medija, očekujemo da će ovo i za njih biti zanimljiv događaj.

Društvo Srbije za odnose s javnošću je neprofitna nacionalna strukovna organizacija profesionalaca koji se bave odnosima s javnošću. Od osnivanja 2004. godine, DSOJ intenzivno radi na osnaživanju članova i promociji značaja struke i oblasti odnosa s javnošću u našoj zemlji. Uz to, misija Društva je i da pomogne uvođenje i primenu najviših profesionalnih i etičkih standarda i realizuje vrhunske stručne programe, organizacije konferencije, seminare i obuke, kao i međunarodnu saradnju i razmenu iskustava. Društvo broji 246 članova i njihov broj je u stalnom porastu.

Leave a Reply