Marketing & PR

Kompanija Mmd u procesu udruživanja stvara treću po veličini nezavisnu konsultantsku kuću u svetu u oblasti korporativnih komunikacija

Mmd, najveća konsultanska agencija za odnose sa javnošću, odnose sa javnim institucijama i mrežu društvenih medija, u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi i Evroaziji, danas je objavila da je u procesu udruživanja koje će omogućiti stvaranje novog globalnog lidera na ovom polju.

Svaka od kompanija koja je u postupku udruživanja, a koje su članice matične komapanije Huntsworth Plc, obuhvaćena je ovim sporazumom. Kompanije na koje se odnosi ovaj ugovor jesu:

Mmd – najveća konsultantska agencija za korporativne komunikacije, odnose sa javnočću i odnose sa javnim institucijama na prostoru centralne i istočne Evrope i zajednice nezavisnih država, sa 20 kancelarija u 19 zemalja;

Greyling – kompanija koja ima snažnu ponudu u oblasti odnosa sa javnim institucijama u kancelarijama u Londonu i Briselu, kao i bogatu ponudu i iskustvo u oblasti programa komunikacije novih investicija u severnoj Americi, na Pacifiku, uključujući i Kinu.

Trimedia International – zapadno-evropska konsultanstka mreža za odnose sa javnošću koja je prisutna u više od 11 evropskih zemalja, uključujući i Veliku Britaniju, gde predstavlja najveću britansku nezavisnu kuću za odnose sa javnošću, a sa svojim kancelarijama u Nemačkoj, Austriji i Svajcarskoj prisutna je već 25 godina.

Nova kompanija će po svom obimu biti treća po veličini nezavisna konsultantska kuća u oblasti odnosa sa javnošću u svetu. Kompanija će imati kombinovane prihode u iznosu od 80 miliona evra i upošljavaće 830 ljudi. Imaće kancelarije u 44 zemlje širom sveta i činiće 44 procenata svih prihoda Huntsworth grupe.

Nova kompnaija koristiće ime „Grejling“ koje već ima tradiciju prepoznatljivog i respektabilnog naziva na tri kontinenta. Mmd će se prikloniti brendu „Grejling“ do januara 2010, ali će zadržati svoj naziv do tada. Majkl Marfi, koji je trenutno na poziciji izvršnog direktora Trimedija Internešnala, nakon sjedinjenja, postaće izvršni direktor novoosnovane kompanije na globalnom nivou.

Džejms Gan Atanasov, regionalni direktor Mmd-a za jugoistočnu Evropu, rekao je: „Radeći na imidžu kompanije Mmd proteklih nekoliko godina, uspeli smo da izgradimo prepoznatiljivo ime i Mmd je danas reprezentativna konsultantska kuća u oblasti korporativnih komunikacija i odnosa sa javnim institucijama. Ja sam lično veoma ponosan i jako zadovoljan onim što smo postigli zajedno. Udruživanje ovih kompanija omogućiće nam globalnu ponudu rešenja u oblasti korporativnih komunikacija, odnosa sa javnošću i odnosa sa javnim institucijama. To omogućava fantastične mogućnosti, kako za naše klijente tako i za naše zaposlene”.

Kris Dobson, izvršni direktor kompanije Mmd, rekao je: „Ovo udruživanje ne samo da će omogućiti pristup na 11 novih tržišta zapadne Evrope, već će udruživanjem sa kompanijom Grejling omogućiti izvanrednu ponudu usluga u oblasti odnosa sa javnim institucijama sa kontaktima u Briselu i Londonu, kao i veoma snažnu ponudu u oblasti programa komunikacije novih investicija.

Kompanija Mmd je već neko vreme neprikosnoveni lider u regionu, ali današnje udruživanje omogućiće naš nastup i razvoj na globalnom nivou uz vrhunsku ponudu usluga za sve klijente”

Leave a Reply