Marketing & PR

Konferencija o značaju retorike i komuniciranja

U Zagrebu će se 14. aprila 2011. godine, drugi put održati međunarodna konferencija o retorici i kulturi komuniciranja, pod nazivom “Moć uvjeravanja”.

Cilj konferencije je popularizacija javnog govora i širenje granica komunikacije. Posebna pažnja biće poklonjena podizanju svesti o značaju retorike i komuniciranja.

Etičnost u javnom govoru, Komunikacija sa samim sobom, Verujete li slikama, Retorika u politici, Motivacija ili manipulacija, Moć izgovorene reči, Kako izaći na kraj sa novinarima… samo su neke od tema o kojima će se diskutovati na ovoj međunarodnoj konferenciji.

Jelena Kovačević, izvršna direktorka agencije McCann Erickson Public Relations, ovom prilikom govoriće na temu Protokol – pravila koja komplikuju život ili ga čine lakšim.

Ukoliko ste menadžer, novinar, predavač, bavite se marketingom, PR-om, HR-om, politikom, glumom, komunikacijama, prodajom, elektronskim medijima, javno nastupate, konferencija “Moć uvjeravanja” je prilika da čujete šta najbolji stručnjaci iz oblasti komunikacija imaju da podele sa vama.

Leave a Reply