Marketing & PR

Marketing Focus 2011

AIESEC i Privredna Komora Srbije pozivaju zainteresovane da uznu učešće na Internacionalnoj marketinškoj konferenciji Marketing Focus 2011. Već četiri godine studenti učešćem na ovoj konferenciji postali su svesniji, motivisaniji i spremniji za poslovni svet.  AIESEC je međunarodna platforma namenjena mladim ljudima koji teže da otkriju i razviju sopstvene potencijale kako bi imali pozitivan uticaj na društvo. Od 1948. godine AIESEC stvara mlade lidere u preko 110 zemalja sveta, radeći u partnerstvu sa kompanijama i univerzitetima. Poseduje inovativni proces razvoja koji je sastavljen od izuzetnog liderskog iskustva i globalnog programa razmene.

Marketing Focus je jedan od važnijih projekata AIESECa koji će se ove godine dogoditi u prostorijama Privredne Komore Srbije na Terazijama. Konferencija je 7. i 8. aprila. Prvog dana planirana je panel diskusija na kojoj će govoriti predstavnici prestižnih marketinških kompanija iz Srbije i sveta. Za drugi dan je planirano osam manjih radionica sa različitim temama u okviru marketinga. U ovim radionicama studenti će doći u interakciju sa menadžerima ovih kompanija i učestvovaće u različitim studijama slučaja.

Neke od kompanija učesnica su Grey Worldwide, Buzz Advertising i Ginger. Generalni sponzor konferencije je i ove godine GFK koji je četvrta najveća marketinška kompanija za vršenje marketinških istraživanja na svetu. Ovaj projekat je podržan i od strane CEI Fonda (Central European Initiative Fund). Konferencija ima internacionalni karakter jer dolazi i veliki broj delegata iz inostranstva.

Za apliciranje i više informacija posetite www.ef.aiesec.org.rs.

Leave a Reply