Marketing & PR

Nabucco izabrao Grayling za partnera u oblasti odnosa s javnošću i javnim institucijama u Evropi

Kompanija Nabucco Gas Pipeline International GmbH imenovala je Grayling, globalnu konsultantsku kuću za odnose s javnošću, odnose u sektoru javnih institucija, odnose sa investitorima i organizaciju događaja, za svog predstavnika u oblasti odnosa s javnošću i javnim institucijama u Evropi.

Grayling će im asistirati u fazi razvoja gasovoda i biće zadužen za međunarodne odnose sa medijima, odnose sa javnim institucijama, lokalnu štampu i odnose sa zajednicom. Grayling je posao vredan šest cifara dobio nakon učestvovanja u tri faze pregovora i pokrivaće aktivnosti u Londonu, Briselu, u zemljama kroz koje će Nabucco gasovod prolaziti (Austriji, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Turskoj) i u Azerbejdžanu.

Nabucco gasovod je najbolji evropski projekat gasovoda na južnom koridoru. Gasovod od 3.300 km će povezivati najbogatije svetske regije gasa – Kaspijsku regiju, Bliski Istok i Egipat – sa turskim i evropskim tržištem. Značajno će doprineti bezbednosti snabdevanja prirodnim gasom Turske, jugoistočne, centralne i zapadne Evrope i ići će od Turske preko Bugarske, Rumunije i Mađarske do Baumgartena, središta gasa, u Beču, u Austriji. Izgradnja bi trebalo da počne 2011. godine, a gas bi trebalo da krene 2014. www.nabucco-pipeline.com

Kristijan Dolezal (Christian Dolezal), direktor komunikacija i odnosa s javnim institucijama u kompaniji Nabucco Gas Pipeline GmbH-a izjavio je: „Grayling smo izabrali nakon šestomesečnih pregovara sa vrhunskim međunarodnim agencijama. Ocenili smo da je ponuda agencije Grayling bolja, budući da bi nam obezbedila centralno koordinisanu i veoma efektnu i celokupnu uslugu, koja bi zadovoljavala sve naše komunikacijske potrebe. Grayling tim nas je pridobio svojom visokom stručnošću u ovoj delatnosti i u regionu i radujemo se zajedničkoj saradnji.“

Majkl Marfi (Michael Murphy), izvršni direktor kompanije Grayling, izjavio je: „Oduševljeni smo činjenicom da smo dobili klijenta poput kompanije Nabucco, tim pre što smo za konkurente imali kompanije koje su, pored nas, lideri u ovoj oblasti, što oslikava našu široku ponude i ističe jedinstvenu kombinaciju naše stručnosti u centralnim i istočnoevropskim zemljama sa uticajem koji imamo u Briselu i Londonu. Kampanja će se voditi iz Londona u saradnji sa našim kancelarijama u centralnoj i istočnoj Evropi, uz jaku podršku Rasela Patena (Russell Patten), novoimenovanog direktora Grayling-a za oblast energetike, životne sredine i industrije, i njegovog tima za odnose sa institucijama Evropske unije, u Briselu. “

Za kijenta će biti zadužen direktor kompanije Grayling za centralnu i istočnu Evropu, Kris Dobson (Chris Dobson), i Luis Balard (Louise Ballard), direktor korporativnih komunikacija.

Leave a Reply