Categories
Kablovska i sat. TV Marketing & PR Telekomunikacije

Novi Medijski zakoni stupili na snagu

Novi medijski zakoni, koje je Skupština Srbije usvojila 2. avgusta, stupili su na snagu juče.

Juče su na snagu stupili zakoni o javnom informisanju i medijima, o elektronskim medijima i o javnim medijskim servisima.

Ti zakoni su rezultat Medijske strategije usvojene septembra 2011. godine.

Novim medijskim zakonima predviđeno je povlačenje države iz vlasništva u medijima do 1. jula 2015, projektno finansiranje, ukidanje televizijske pretplate i od 2016. uvođenje takse koja neće prelaziti iznos od 500 dinara.

Prema najnovijim podacima, 81 medij treba da se privatizuje, što je od šest do sedam odsto svih registrovanih medija kojih u Srbiji ima 1.320.

Svi mediji u javnom vlasništvu bi morali da se privatizuju do 1. jula 2015. godine.

Ako ne pronađu novog vlasnika, kapital se privatizuje prenosom kapitala na zaposlene bez naknade. Registar medija vodiće Agencija za privredne registre.

Postojaće dva javna servisa – Radio-televizija Srbije i Radio-televizija Vojvodine, koji će ove i naredne godine biti finansirani iz državnog budžeta, a od 2016. se uvodi taksa kao model finansiranja.

Javni servis bi trebalo da bude nezavisan i samostalni pravni subjekt koji omogućava ostvarivanje javnog interesa u oblasti informisanja, a definisano je da programski sadržaj mora da bude takav da doprinosi “blagovremenom, nepristrasnom i profesionalnom informisanju gradjana, uz puno poštovanje ljudskih sloboda i prava”.