Marketing & PR

Novi marketinški koncept: Kroz promene do novih mogućnosti!

Jernej Repovš, slovenački mag kreativnog marketinškog izraza, dolazi u Beograd gde će održati predavanje na temu “Novi marketinški koncept: Kroz promene do novih mogućnosti“.

Jedan od pionira marketinških komunikacija na području ex-YU, za koga se može reći da je mag kreativnog marketinškog izraza, Jernej Repovš, koji je i dugogodišnji predsednik i Regionalni kreativni direktor agencije Studio Marketing JWT, održaće u Beogradu, 2. juna predavanje na već dugo obrađivanu temu ekonomskih promena i prilagođavanja ovoj situaciji u području marketinga.

Predavanje pod naslovom “Novi marketinški koncept: Kroz promene do novih mogućnosti” predstaviće inovativan pogled na trenutne privredne okolnosti i društvene promene koje su je proizvele, a zatim i mogućnosti za opstanak i razvoj kompanija.

“Crvena nit” predavanja govori o privrednom padu kao prilici za novi razvoj i rast poslovanja što kao posledicu ima poboljšanje životnih uslova. Predavanje će predstaviti nove razvojne cikluse, koji se već vide u promeni ponašanja potrošača. Polazi se od teze da su potrošači središte procesa promena kojima se bavi marketing, zbog čega je ključno pravovremeno prepoznati njihove potrebe.

Leave a Reply