Marketing & PR

Novo predsedništvo grupacije agencija za tržišne komunikacije

Predstavnici reprezentativnih agencija i specijalizovanih preduzeća za marketinške komunikacije, istraživanja tržišta, oglašavanje, PR i organizaciju sajamskih nastupa, izabrali novo predsedništvo, predsednika i zamenika predsednika svoje grupacije

Na sednici Grupacije marketinških agencija, u Privrednoj komori Srbije, jednoglasno je odlučeno da dosadašnji naziv grupacije bude promenjen u Grupacija agencija za tržišne komunikacije, jer je obuhvatniji i reprezentuje delatnost svih članica.

Članovi agencija i specijalizovanih preduzeća u oblasti tržišnih komunikacija izabrali su petočlano predsedništvo, predsednika i zamenika predsednika Grupacije. Generalni direktor preduzeća „Grey“ Marin Šimurina izabran je za predsednika Grupacije, za zamenika predsednika direktorka agencije „Kreativa New Formula“ Vera Lojd Tomas (LIoyd Thomas). Članovi predsedništva su i generalna direktorka agencije “Masmi” dr Tatjana Mamula, direktor “Beoekspo sistema” Viktor Nikolić i direktorka “Blumen grup” Nataša Pavlović Bujas.

Ciljevi rada Grupacije jesu izrada samoregulative, predloga za izmenu relevantnih zakona, pre svega, Zakona o oglašavanju, edukacija klijenata i oglašivača, unapređenje komunikacije i saradnje sa ostalim srodnim grupacijama i privrednicima u komorskom sistemu, kao i definisanje odnosa agencija za tržišne komunikacije i drugih aktera na tržištu Srbije.

Grupacija agencija za tržišne komunikacije, u okviru Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije, okuplja 62 članice, predstavnike najreprezentativnijih agencija za marketinške komunikacije, za marketinška i društvena istraživanja, odnose s javnoćšću, planiranjei zakup oglasnog prostora, agencija za unapređenje prodaje (BTL), za spoljno oglašavanje, organizaciju sajamskih nastupa i privrednih izložbi.

Leave a Reply