Marketing & PR

Predstavljeni rezultati istraživanja “European Communication Monitor”

Objavljeni rezultati istraživanja „European Communication Monitor“:  72 osto ispitanika izjavilo je da je oblast komunikacija dobila na važnosti u kompanijama u kojima rade, tokom ekonomske krize.

Evropsko udrženje za edukaciju i istraživanje u oblasti odnosa s javnošću (The European Public Relations Education and Research Association – EUPRERA) i Evropsko udruženje direktora komunikacija (European Association of Communication Directors – EACD) objavili su rezultate istraživanja njihove godišnje studije o komunikacijama.

Međunarodno istraživanje, sada već četvrtu godinu zaredom, sprovedeno je u saradnji sa magazinom Communication Director, a sponzorisano je od strane kompanije za praćenje medija Infopaq, kao i kompanije Grayling, druge po veličini u svetu nezavisne konsultanstke kuće u oblasti odnosa s javnošću. Sa 1.955 učesnika iz 46 zemalja, ovo je verovatno najdetaljnije istraživanje ikada sprovedeno širom sveta u domenu odnosa s javnošću i komunikacija.

Istraživanje su sproveli univerzitetski profesori iz 11 zemalja, predvođeni profesorom doktorom Ansgarom Zerfasom (Ansgar Zerfass) iz Nemačke. Rezultati su dostupni u izveštaju (verzija sa grafikonima, str. 122, PDF) na internet adresi www.communicationmonitor.eu.

Neki od glavnih zaključaka:

  • Uticaj recesije: 72 odsto ispitanika odgovorilo je da su komunikacije postale bitnije u kompanijama za koje oni rade tokom ekonomske krize. Međutim, samo 22 odsto njih uspelo je da osnaži svoje timove u poređenju sa drugim funkcijama, dok je 37 odsto njih izgubilo i više od proseka. Studija jasno pokazuje da sprovođenje aktivnosti iz oblasti komunikacija u cilju poboljšanja poslovnih aktivnosti, umesto samo izgradnje imidža i reputacije, pozitivno utiče na povećanje budžeta.
  • Zadovoljstvo poslom: Profesionalci u oblasti komunikacija, u Evropi generalno su zadovoljni situacijom na poslu (69 odsto), iako postoji ogromna razlika u odnosu na region iz koga su. Najzadovoljni su u istočnoj Evropi (75 odsto), a najmanje su zadovoljni u južnoj Evropi (57 odsto). S jedne strane rad u oblasti odnosa s javnošću smatra se interesantnim zbog prožimanja raznovrsnih zadataka i zbog cenjenosti od strane nadređenih, ali s druge strane, zagarantovanost radnog mesta, iznos plate i poslovne mogućnosti su ograničene.
  • Stilovi rukovođenja: Profesionalci u oblasti komunikacija, čije se rukovođenje zasniva na uključivanju svih zaposlenih u donešenje odluka, su zadovoljniji i poseduju veći uticaj u svojim kompanijama, u odnosu na one koji praktikuju transakcioni ili transformacioni stil vođenja. Rukovođenje koje uključuje zaposlene predstavlja pozivanje na ideale, vizije i izazove, i podstiče zajedničko, timsko, donošenje odluka.
  • Pokazatelji kvaliteta: prema mišljenju ispitanika, dobri odnosi sa glavnim interesnim stranama, sposobnost da se ljudi motivišu i direktna uključenost u proces rukovođenja su tri glavne karakteristike odličnog sektora za komunikacije.
  • Razvoj disciplina i kanala: Korporativne komunikacije se još uvek smatraju najvažnijom oblašću poslovanja, a za njima slede komunikacije u oblasti marketing/brend PR. Online komunikacije, odnosi sa medijma na internetu i društvene mreže su izrazito dobile na važnosti od 2009. godine i njihov rast se tek očekuje.
  • Društvene mreže: Skoro svaki drugi evropski profesionalac (45 odsto) misli da online zajednice predstavljaju važan kanal za odnose s javnošću, dok samo njih 26 odsto veruje u Tviter i 17% u Wiki. Predviđanja za budućnost su veoma pozitivna što se tiče bilo koje vrste društvenih mreža, predvođene upotrebom online videa. Uprkos ovakvoj prognozi, samo mali broj kompanija je već počeo sa ispunjavanjem neophodnih preduslova na ovom polju, poput normi ili smernica za društvene mreže.
  • Pouzdanost predviđanja: Po prvi put, bilo je moguće preračunati rezultate prethodnih istraživanja i uporediti ovogodišnje rezultate sa predviđanjima za budućnost iz prethodnih izdanja iste studije. Očigledno je da profesionalci u oblasti komunikacija često precenjuju razvoj disciplina i komunikacionih kanala. Na primer, bio je očekivan pad uticaja štampanih medija u odnosima s javnošću za 9,5 odsto u periodu između 2007. godine i 2010. godine, a zapravo je porastao za 5,2 odsto. Smatralo se da će uticaj društvenih mreža porasti za 41,4 odsto, ali taj procenat je iznosio samo 15,2 odsto. U svakom slučaju, sveukupni pomak ka međusobno interaktivnijem komunikacijskom okruženju je veoma uočljiv.
    Studija prati trendove u oblasti komunikacija i analizira uticaj svetske i medijske krize u sektorima za komunikaciju i agencijama. Šta više, studija identifikuje glavna strateška pitanja, polja poslovanja i sredstva.  Detaljno su obrađene specifične teme, poput pokazatelja kvaliteta, efekata društvenih medija, stilova rukovođenja, zadovoljstva poslom ili platom. Velika količina podataka koja je sakupljena ovog proleća analizirana je metodama empirijskog društvenog istraživanja i statistički izračunata.

Leave a Reply