Marketing & PR

Prezentacija rezultata povodom istaživanja “STANJE PR STRUKE U SRBIJI DANAS”

U sredu, 10.11.2010. godine u zgradi Privredne komore su predstavljeni rezultati povodom istraživanja “Stanje PR struke u Srbiji danas”. Istraživanje je sprovelo Društvo Srbije za odnosa s javnošću, nacionalna strukovna organizacija, tokom septembra meseca ove godine među PR profesionalcima u Srbiji.

Prezentciji je prisustvovalo tridesetak profesionalca, kojima se obratio predsednik Društva, Miloš Đajić, koji je u svom obraćanju akcenat stavio na razvitak i unapređenje struke PR. Tom prilikom se zahvalio, Prvoslavu S. Plavšiću, Tamari Vlastelica Bakić i Gordani Mavrić, koji su činili stručni tim istraživanja, kao i Birou za društvena istraživanja, koji je obradio podatke istraživanja. Rezultate istraživanja kroz prezentaciju predstavio je Prvoslav S. Plavšić. Prezentacija je bila podeljena na segmente: 1. Uvod u istraživanje, 2. Nalazi sondaže, 2.1. Ljudi iz PR-a, 2.2. Problemi i PR-aktivnosti, 2.3. Pr agencije, 2.4. PR u radnoj organizaciji, 2.5. O DSOJ, 2.6. Ostalo, 2.7.Dodatni stavovi i 3. Rezime.

Na osnovu analize, Prvoslav S. Plavšić je izneo veoma interesantne statističke podatke koji su od velikog značaja za dalje aktivnosti i usavršavanje PR struke. Na osnovu dobijenih rezultata može se doći do sledećih zaključaka: 25% kolega u struku došlo je iz medija. Najveći broj njih radi u PR agencijama 21% i državnim institucijama 19%. Prosečna plata zaposlenih u struci je 25% do 50.000 dinara i 23% od 50.000 do 70.000 dinara. Kao najveći problem 22% kolega navodi neshvatanje važnosti odnosa sa javnošću u našem društvu uopšte. Kao najvažnije lične karkateristike za bavljenje PR-om ispitanici su naveli energiju, kreativnost i pismenost. 49% je zadovoljno saradnjom sa medijima, a 73% smatra da je potrebno uvesti neki oblik “licence” za bavljenje PR-om. 44% kompanija nema otvorene naloge na društvenim mrežama.
Kako je praksa odnosa sa javnošću nemoguća i nezamisliva bez medija, očekujemo da će ovo i za njih biti zanimljiva analiza i da će predstavnici medija dati doprinos.
Detaljnije informacije i prezentaciju možete preuzeti sa sajta DSOJ www.pr.org.rs

Leave a Reply