Marketing & PR

Richard Linning održaće predavanje na PR Week-u

Problem sa korupcijom stoji na putu u procesu pridruživanja Srbije EU. Richard Linning smatra da komunikacija igra najvažniju ulogu u prevazilaženju tih poteškoća – „Nivo korupcije se ne može izmeriti, dok nivo percepcije može: komunikacija može promeniti percepciju!“.

Na PR Week-u, najznačajnijoj regionalnoj konferenciji u oblasti komunikacija u četvrtak 27. novembra, nastupiće Richard Linning, jedan od najuglednijih svetskih lobista i održati predavanje na temu Korupcija – nepremostiva prepreka na putu Srbije ka Evropskoj Uniji. U 2007. godini Srbija je po Indeksu percepcije korupcije bila na 79. mestu dok se u 2008. popela na 85. mesto.

Na osnovu iskustva koje je stekao radeći na relaciji Brisel – London – Vašington, kao i u Rumuniji gde je pri kancelariji premijera u Bukureštu, razvio sistem implementacije strateškog plana akcije borbe protiv korupcije, Lining će na PR Week-u predstaviti na koji način komunikacija može skratiti proces pridruživanja Srbije EU. „Nivo korupcije se ne može izmeriti, dok nivo percepcije može: komunikacija može promeniti percepciju!“. Linning ocenjuje da su prioriteti za članstvo u EU postavljanje pravnog sistema, poštovanje ljudskih prava, sigurnost i borba protiv korupcije.

U 2009. godini, po Liningovom mišljenju, postoji mogućnost da Srbija dobije status kandidata za EU. Međutim, put ka tome će biti otežan ukoliko međunarodni Indeks percepcije korupcije nastavi da raste.

Pored Linninga, u četvrtak 27. novembra svoje prezentacije na PR Week- u 2008 održaće Veronika Puncheva, Janez Hudovernik i Friedbert Gay.

Leave a Reply