Internet · Marketing & PR

RZII se priključio Web Festu

Republički zavod za informatiku i Internet priključuje se manifestaciji WEB FEST (http://www.wfest.org/e-uprava) sa ciljem da stekne uvid u to kako najširi slojevi korisnika ocenjuju Internet prezentacije državnih organa, kao i da bi podržao promocija upotrebe Interneta kod najšireg kruga ljudi.

U Republičkom zavodu za informatiku i Internet je tokom 2006. pokrenut projekat “Unapređenje, razvoj i standardizacija Internet prezentacija državnih organa“. U prvoj fazi projekta je urađeno istraživanje stanja web prezentacija državnih organa i elektronskih servisa državne uprave i septembra 2006. godine objavljeni su rezultati u brošuri koja se može naći na web sajtu Zavoda www.rzii.sr.gov.yu.

Na osnovu rezultata istraživanja i uspešne međuinstitucionalne saradnje realizovana je inicijalna verzija rešenja portala elektronske uprave (www.euprava.gov.yu) na kome je objedinjen pristup osnovnim elektronskim servisima državne uprave. U Zavodu su aktivnosti na ovim projektima i dalje u toku, sa dugoročnim ciljem da se informaciono komunikacione tehnologije koriste za realizaciju efikasne i efektivne elektronske uprave.

Leave a Reply