Marketing & PR

Seminar “Žig u funkciji brendiranja proizvoda MSP”

U Privrednoj komori Srbije je juče održan seminar “Žig u funkciji brendiranja proizvoda MSP“, kome su prisustvovali predstavnici Delegacije EU u Srbiji, TAIEX odeljenja Evropske komisije, Kancelarije za evropske integracije, Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije, kao i drugi nacionalni i međunarodni eksperti u ovoj oblasti.

Prilikom otvaranja seminara, sekretar Odbora za tehnološke inovacije PKS, dr Danica Mićanović, istakla je da je u protekle dve godine zabeleženo je povećano interesovanje malih i srednjih preduzeća da koriste žig, čime žele da unaprede svoju konkurentnost na domaćem ali i stranom tržištu. Pomoćnik direktora za znake razlikovanja u Zavodu za intelektualnu svojinu, Mirela Bošković, izrazila je uverenje da će učesnici seminara u žigu prepoznati ne samo sredstvo za reklamiranje proizvoda, već sredstvo za kreiranje ličnog identiteta proizvođača na tržištu, koje obezbeđuje bolje pozicioniranje i konkurentsku prednost.

Tokom seminara je posebna pažnja posvećena je svim relevantnim zakonima u ovoj oblasti, kao i korišćenju kolektivnog žiga i žiga garancije, o čemu je Zavod za intelektualnu svojinu održao prigodno predavanje.

Leave a Reply