Marketing & PR

Standardi dobre komunikacije u fokusu interesovanja

Organizacijom Prvog “PR dana” u Novom Sadu, Centar za odnose s javnošću Novog Sada obeležio je prvu godišnjicu postojanja. Na skupu pod nazivom “Ko gasi svetlo?”, u Kongresnom centru Novosadskog sajma oko 100 menadžera za odnose s javnošću iz javnog, privatnog i nevladinog sektora, kao i institucija kulture i sportskih organizacija, ali i studenata, razgovaralo je o odnosima s javnošću u Novom Sadu.

Centralna poruka koju su uputili stručnjci za odnose s javnošću iz Novog Sada bila je – komunicirajmo: otvoreno, istinito, bez govora mržnje, budimo profesionalci koji ne reaguju samo u vreme krize i unapređujmo struku stalnim učenjem. Novi Sad nije u mraku, nudi priliku za rad, za kvalitetan život građana, ali je neophodan otvoren i stalan dijalog, između onih koji kreiraju privredni, medijski, obrazovni, politički, sportski i društveni život i javnosti u čije ime se čini.

Na današnjem PR danu centralne teme bile su odnosi s medijima, komunikacija o temama iz ekonomskog života grada, novim medijima i socijalnim mrežama, kao i o obrazovanju kadrova za profesiju odnosa s javnošću – a u želji da se ukaže na standarde dobre komunikacije.
“PR dan” u Novom Sadu organizovan je i ovaj put uz podršku Novosadskog sajma i članova Upravnog odbora Društva Srbije za odnose s javnošću, a taj događaj bio je i prilika da se prisutni upoznaju sa prednostima koje PRofesionalci na polju odnosa s javnošću mogu da realizuju uključivanje u rad nacionalne strukovne organizacije.

Leave a Reply