E-servisi · IT

Master studije u Republici Koreji

Korejska agencija za međunarodnu saradnju organizuje master studije u oblasti e-uprave, pod nazivom “Master’s Degree Program in Global e-Policy and e-Government”. Studije počinju u julu 2008. godina, a predviđeno je da traju 13 meseci u Seulu.

Stipendije su namenjene zaposlenima u organima državne uprave.

Kandidati treba da popunjen formular za prijavu dostave Ministarstvu finansija Republike Srbije najkasnije do 11. aprila 2008. godine, a da biografije pošalju i na adresu snezana.turina(at)mfin.sr.gov.yu ili na faks 011 36 11 592.

Leave a Reply