Događaji · IT · Telekomunikacije

Međunarodna manifestacija “ITU Telecom Africa 2008”

Međunarodna manifestacija “ITU Telecom Africa 2008” biće održana u Kairu (Egipat) u periodu od 12. do 15. maja 2008. godine. Zvanična poseta predsednika EgiptaH. Mubaraka i ceremonija otvaranja (manifestaciju otvara premijer Egipta dr A. Nazif) zakazane su za 11. maj pre podne.

„TELECOM“ je deo Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU – vodeća Specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija za IKT), koji organizuje najvažnije skupove svetske IKT zajednice, obezbeđujući jedinstvenu platformu za povezivanje naučnika, kompanija i novih tehnologija.

Na ovoj manifestaciji se očekuje:

– oko 250 izlagača iz 30-tak zemalja;

– između 5.000 i 6.000 registrovanih posetilaca iz oko 75 zemalja;

– približno 500 VIP učesnika, uključujući oko 50 ministara, 30 CEO i generalne direktore;

– oko 700 učesnika Foruma iz 40-tak zemalja;

– 100 do 150 akreditovanih novinara iz oko stotinu medija.

Egipat će, kao domaćin, pozvati sve afričke ministre nadležne za ovu oblast da kao gosti Egipta dođu na ovaj skup, a očekuje se i određeni broj predsednika vlada i/ili država.

Imajući u vidu značaj ove manifestacije, Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo pokreće još jednu akciju na međunarodnom planu, nastavljajući aktivnost na promovisanju i afirmisanju razvoja, primene i proizvodnje u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, kao jedne od najpropulzivnijih privrednih grana, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu roba i usluga.

Vlada Republike Srbije donela je Zaključak kojim je usvojena Platforma vezana za učešće delegacije Republike Srbije na ovom značajnom međunarodnom skupu. Delegaciju će predvoditi ministarka dr Aleksandra Smiljanić. U cilju stvaranja potrebnih uslova za učešće naše privrede na ovoj manifestaciji, MTID obezbeđuje:

– zakup izložbenog prostora (dva štanda 18 kv.m. i 14. kv.m.), opremljenog standardnom opremom;

– zakup sale za prezentacije (80 kv.m.), za 13 maj, 10:00-12:30;

– zakup manje sale (20 kv. m.) za privredno-poslovne razgovore;

– angažovanje dve domaćice, za dva štanda, sa znanjem arapskog i engleskog jezika, za sva četiri dana.

Više informacija o samoj manifestaciji dato je na zvaničnom sajtu: www.itu.int/AFRICA2008.

Detalji o hotelima, vizama i drugim podacima o Egiptu dati su na: www.itu.int/AFRICA2008/visitor_info/venue.html.

Informacije o registraciji, ulaznicama, kotizaciji za učestvovanje na forumima i slično, date su na: www.itu.int/AFRICA2008/registration/registration.html.

Program i raspored forumskih sekcija dat je na: http://www.itu.int/AFRICA2008/forum/programme_preview.html

Zvanična agencija za hotelski smeštaj je „Premier Egypt Travel“ sa sledećim kontakt koordinatama: 16 El Messaha Sq., Dokki, Giza, 12311 Egypt, tel: (+202) 3760 7080, faks:(+202) 3336 3316, prestige(at)link.net, premiertravel(at)link.net, http://www.premieregypttravel.com/.

Imajući u vidu da dalje aktivnosti i obaveze MTID po ovom pitanju, u velikoj meri, zavise i od broja firmi koje se prijave da učestvuju na ovoj manifestaciji, molimo Vas da prijavudostavite, najkasnije do četvrtka, 17. aprila 2008. god., do 12 sati, na kabinet(at)mtid.sr.gov.yu, a kao Cc na branko.beric(at)mtid.sr.gov.yu.

U Platformi je, pored ostalog, definisano da će troškove službenog putovanja članova privredne delegacije snositi privredni subjekti iz kojih su članovi delegacije, uključujući i troškove transporta i osiguranja eksponata (uređaja i opreme), kao i druge troškove nastale tokom manifestacije.

Leave a Reply