IT

Međunarodno takmičenje kompanije Siemens

Kompanija Siemens uložiće više od milion evra u razvoj ideje koja pobedi na međunarodnom takmičenju za inovacije u oblasti “pametnih” mreža “Smart Grid Innovation Contest 2011”. Pravo učešća ima univerzitetsko osoblje – profesori, postdoktoranti, studenti ili potencijalni studenti doktorskih studija.

Cilj takmičenja je generisanje i dalji razvoj ideja u biznis modele koji imaju veliki potencijali da u bliskoj budućnosti značajno doprinesu razvoju “pametnih” mreža koje su održive i više orjentisane ka kupcima. Mera u kojoj će aplikacije za “pametne” mreže zaživeti u mnogome zavisi od atraktivnosti biznis modela na kojima počivaju i načina na koji kombinuju ekonomske i tehnološke koristi za sve učesnike u lancu.

Zainteresovano za učešće na Siemensovom takmičenju treba da se registruju na internet stranici www.smartgridcontest.com i da prijave predloge za istraživanje najkasnije do 30. novembra 2011. godine. Učesnici takmičenja moraju biti spremni da sprovedu istraživanje na projektu zajedno sa Siemensom ili da napišu doktorsku disertaciju.

Pobednici će biti proglašeni u januaru 2012. godine, a ulaganje od milion evra u dalje istraživanje ima za cilj da najbolju ideju razvije u usavršenu i realističnu inovaciju.

Siemens veruje u budućnost “pametnih” mreža za dobrobit održivog razvoja. Koncept “pametnih” mreža, koji je Evropska unija usvojila 2005. godine, podrazumeva viziju inteligentne i fleksibilne kontrole proizvodnje, prenosa i korišćenja električne energije. Siemens svojim tehnologijama zasnovanim na ovoj viziji snabdeva globalno tržište, demonstrirajući tehnološke mogućnosti na raznim projektima.

Leave a Reply