E-servisi · IT

“Mega” poboljšava rad e-uprave

Kompanija “Mega“, vodeći domaći proizvođač softverskih rešenja za elektronsku upravu, razvila je u saradnji s “Telekomom Srbije” novi servis “m-Government” za potrebe organa uprave, saopštio je tehnički direktor kompanije Aleksandar Popović.

Radi se o usluzi koja omogućava da se preko mobilnog telefona pronađu određeni servisi uprave, podnose zahtevi i plaćaju takse. Ovaj servis je pušten u rad u Inđiji, Kruševcu, Kanjiži i Bačkoj Topoli. Dva osnovna softverska prizvoda “Mege” su “Hermes” za potrebe elektronske uprave i “Libra” za potrebe pravosudnih organa.

”HERMES” je razvijen kao jedinstveni integrisani informacioni sistem lokalne uprave i sadrži module koji pokrivaju skoro celokupno poslovanje lokalne uprave. Sistem je potpuno multijezičan. Trenutno postoji podrška za srpski jezik u latiničnom ili ćiriličnom pismu.

”HERMES” se oslanja na jedinstveni registar lica i registar pravnih lica. Svi podaci su jedinstveni u sistemu i jednom unešeni se kasnije koriste ili dopunjuju prema potrebi.

Sva projektna rešenja su bazirana na primeni veb tehnologiji i troslnoj arhitekturi.

”HERMES” je zasnovan na modulima: upravljanje predmetima, upravljanje dokumentima, matične knjige, registar lica, registar pravnih lica, knjiga državljana, porez na imovinu i dr. Sistem je moguće i obogatiti modulima za komunikaciju sa građanima, kao što su web modul, info desk ili SMS komunikacije.

U Srbiji oko 70 opština koristi pojedine module ”HERMES-a”.

Aleksandar Popović, tehnički direktor kompanije MEGA kaže da je za potrebe organa uprave u saradnji sa Telekomom Srbija upravo razvijen i novi servis M-government. Preko mobilnog telefona se mogu tražiti pojedini servisi uprave, podneti zahtev i platiti taksa. Ovaj servis je nedavno pušten u Inđiji, Kruševcu, Kanjiži i Bačkoj Topoli.

Drugi veliki informacioni sistem je “LIBRA” koji je razvijen za potrebe reorganizacije sudske uprave i celoga suda. Sistem je prilagođen radu celokupnog osoblja u okviru pravosudne institucije i koriste ga svi zaposleni od upisničara do sudija (tužioca, pravobranioca). Dokumenti koji su vezani za predmet su skenirani pa se samim tim smanjuje gubitak vremena u međusobnoj komunikaciji između zaposlenih jer nema potrebe da se od službenika traži da im se predmet fizički donese kad je sve već u elektronskoj formi. Uz pomoć aplikacija sistema “LIBRA” moguće je uraditi mnoge preglede, statističke proračune, automatski izračunati taksu, dobiti potvrdu sa brojem predmeta i sl. Pojedini moduli sistema “LIBRA” su uvedeni u oko 40 sudova u Srbiji.

Aleksandar Popović ukazuje da za potrebe trgovinskih sudova razvijen Sistem za automatsko upravljanje predmetima u trgovinskim sudovima. Svi predmeti su u elektronskoj formi, automatski se dodeljuju na obradu, moguće je pratiti njihovo rešavanje i rad sudija. Sistem je uveden u trgovinskim sudovima u Sremskoj Mitrovici, Zaječaru i Leskovcu i do kraja godine primeniće se u svih 17 trgovinskih sudova u Srbiji.

Leave a Reply