Događaji · IT

MFC otvorio “Data Centar”

U sastavu Kompanije MFC Mikrokomerc od 21.marta posluje i jedinstveni Data centar koji će našim sadašnjim partnerima, kao i budućim korisnicima naših usluga obezbediti savremeno odlaganje u čuvanje dokumenta svih vrsta putem analognog i digitalnog arhiviranja. Osim bezbednosti i sugrnosti, ustanove, preduzeća i kompanije, korišćenjem čistih tehnologija, kao i smanjenjem upotrebe papira, na ovaj način direktno doprinose, između ostalog, i očuvanju životne i radne sredine. Objekat su svečano otvorili generalni direktor MFC Mikrokomerca, Vladislav Miletić i gradski sekretar za ekologiju Branislav Božović. S obzirom da je 21.mart svetski Dan šuma u čast ovog praznika posađena je breza.

U savremeno opremljenom prostoru od oko 900 m2, u čijem sastavu je magacinski prostor na 400 m2, pod video nadzorom, radiće 18 zaposlenih, pri čemu će svako od njih imati pristup samo onim delovima DATA centra koji je u direktnoj vezi sa poslom koji obavlja. Dokumentacija se strogo kontroliše od ulaza, preko obrade, do izlaza iz objekta, prema jasno propisanoj proceduri, što će obezbediti sigurnosti celokupnog postupka arhiviranja i bezbednosti svakog pojedinačnog dokumenta, u skladu je sa evropskim standardima.

MFC Mikokomerc u proseku, na mesečnom nivou, u analognu ili digitalnu formu prevede oko ČETIRI MILIONA dokumenata. Do danas je na taj način arhivirano preko DVE STOTINE MILIONA dokumenata i više od MILIJARDU I DVE STOTINE MILIONA slogova. Savremeni DATA centar doprineće da obilje poslovne I razne druge dokumentacije bude prevedeno u analognu I digitalnu formu, što će našim korisnicima omogućit brže, efikasnije I bezbednije poslovanje.

Leave a Reply