IT

M&I Systems sertifikovao standard ISO 9001

Sertifikacijska kuća Quality Austria uručila M&I Systems certifikat ISO 9001:2000

Sertifikat je potvrda da M&I Systems d.o.o. zadovoljava najviše međunarodne zahteve kvaliteta u poslovanju i odnosu sa korisnicima. Ugledna međunarodna certifikacijska kuća Quality Austria time je prepoznala M&I Systems kao ponuđača rešenja sa najvišim nivoom predanosti globalno priznatim standardima poslovanja.

Kako bi bila sertifikovana prema ISO 9001 standardu, M&I Systems je morao da demonstrira sposobnost pružanja rešenja koja zadovoljavaju regulatorne zahteve, kao i zahteve korisnika.

Kompanija je dokazala da joj je cilj da poveća zadovoljstvo korisnika efikasnom primenom ISO standarda, uključujući procese za konstantno unapređenje vlastitog poslovanja.

Leave a Reply