IT

Michael Dell otkupio kompaniju Dell za 25 milijardi dolara!

Kompanija Dell je objavila da su njeni deoničari, na osnovu preliminarnog prebrojavanja glasova nakon vanrednog sastanka, odobrili predlog kojim Majkl Del, osnivač, generalni direktor i predsednik Upravnog odbora, može da otkupi kompaniju Dell u partnerstvu sa Silver Lake Partners, multinacionalnim investitorom koji ulaže u savremene tehnologije.

dell

Deoničari kompanije Dell upisani pre spajanja kompanije dobiće 13,75 američkih dolara po deonici u gotovini, kao i posebnu dividendu u iznosu do 0,13 američkih dolara po deonici, čime će ukupna cena deonice iznositi 13,88 američkih dolara u gotovini. Sporazum takođe garantuje da će deoničarima koji su upisani pre dana zaključenja transakcije biti isplaćena redovna kvartalna dividenda u iznosu od 0,08 američkih dolara po deonici za treći fiskalni kvartal. Ukupna vrednost transakcije se procenjuje na 24,9 milijarde američkih dolara.

Preliminarno prebrojavanje glasova pokazuje da su transakciju odobrili deoničari koji poseduju većinu Dell-ovih povlašćenih deonica, što je u skladu sa zakonima Savezne države Delaver. Osim toga, preliminarno prebrojavanje glasova pokazalo je da su transakciju odobrili vlasnici većine prava glasova prema broju deonica, isključujući deonice u posedu Majkla Dela, povezanih porodičnom zaostavštinom, Odbora direktora i određenih članova menadžmenta, kao što je predviđeno ugovorom o spajanju.

„Zadovoljan sam ishodom i pun energije za nastavak izgradnje kompanije Dell u vodećeg pružaoca sveobuhvatnih tehnoloških rešenja“, rekao je Majkl Del, generalni direktor i predsednik Upravnog odbora ove kompanije. „Kao privatna kompanija, sa snažnim privatnim ulagačem kao partnerom, odlučno ćemo služiti našim korisnicima i motivisanono raditi na inovacijama koje će im omogućiti postizanje najrazličitijih ciljeva.“ Pored toga, Majkl Del je istakao da posebnu zahvalnost duguje „timu koji širom sveta ima 110.000 ljudi, koji su tokom ovog procesa ostali fokusirani na korisnike i pokazali jedinstvo, odlučnost i ponos.“

„Tokom više od godinu dana, Posebni odbor i njegovi savetnici, sproveli su disciplinarni i nezavisni proces kako bi postigli najbolji ishod za deoničare kompanije Dell,“ izjavio je Aleks Mendl, predsednik Posebnog odbora formiranog za procenu transakcije i drugih strateških alternativa. „Glasanjem za ovu transakciju deoničari su izabrali najbolju opciju za maksimizaciju vrednosti svojih deonica. Želeo bih da zahvalim svim članovima Posebnog odbora i Odboru direktora na njihovom trudu i naporima, kao i deoničarima za pažljivo promišljanje o ovom važnom pitanju.“

Zaključenje transakcije se očekuje pre kraja trećeg kvartala Dell-ove fiskalne 2014. godine, u skladu s uobičajenim uslovima zaključenja transakcije, uključujući regulatorno odobrenje. Sedište kompanije Dell će ostati u Raund Roku u Teksasu.

Leave a Reply