Događaji · IT

Microsoft BETA proleće

U četvrtak, 23. aprila u 11h, na Fakultetu informacionih tehnologija (FIT učionica U1), u okviru projekta “Microsoft beta proleće“, organizovaće se nekoliko predavanja iz oblasti poslovanja kompanije Microsoft kao i prezentacija kompanije Telekom Srbija u domenu brzog interneta.

Plan prezentacija:

  • Zoran Subić (Microsoft): Microsoft Akademski programi (30 minuta)
  • Jelena Marašević (MSP ETF): Mirosoft Live ThumbTack Beta (15 minuta)
  • PAUZA (20 minuta)
  • Telekom Srbija – Brzi internet
  • Zoran Subić (Microsoft): Windows 7 Beta i Internet Explorer 8 (60 minuta)

Leave a Reply