IT

Microsoft i Apple obnovili ugovor o korišćenju fontova

Kompanije Microsoft i Apple objavile su danas da su obnovili ugovor o licencama za korišćenje fontova, čime se Apple korisnicima omogućava da koriste poslednje verzije osnovnih Windows fontova, kao što su Times New Roman, Arial i Verdana. Apple korisnici, programeri i Web dizajneri  mogu i dalje da budu bezbrižni u korišćenju pomenutih fontova i po pitanju licenci i po pitanju njihove prezentacije kako na ekranu tako i na papiru

Leave a Reply