microsoft-zeleznice-srbije
IT

Microsoft modernizuje Železnice Srbije

Javno preduzeće Železnice Srbije i kompanija Microsoft, postigli su dogovor o zajedničkom delovanju na unapređenju poslovanja ovog saobraćajnog sistema u oblasti informatičkih i telekomunikacionih tehnologija. Na sastanku koji je održan prošlog petka, direktori dveju kompanija javno su potvrdili planove o budućoj saradnji koja će imati cilj da podigne kvalitet usluga železničkog saobraćaja u našoj zemlji.

microsoft-zeleznice-srbije

Železnice Srbije, nastojaće da u nastupajućem procesu modernizacije osavremene informatičke i telekomunikacione tehnologije s ciljem optimizacije poslovanja ovog velikog saobraćajnog sistema. Naš zadatak je da stvorimo ambijent u kome će sve velike kompanije moći ravnopravno da učestvuju u konkurentskoj trci. Interes Železnica Srbije jeste da sarađuje s ovako velikom kompanijom kao što je Microsoft i imate podršku za otvoren dijalog u kome ćete prepoznati šta je to što nama treba i kako to primeniti na obostranu korist.” – rekao je generalni direktor srpskih železnica Dragoljub Simonović na sastanku koji je u petak održan sa delegacijom Microsofta u Srbiji.

 

“Uvažavajući strateški značaj Železnica Srbije koji uveliko prevazilazi osnovnu delatnost, siguran sam da postoji prostor za saradnju u delu informatičkih i telekomunikacionih tehnologija između ovog preduzeća i kompanije Microsoft. Kao firma koja je na ovim prostorima prisutna već jedanaest godina, u ovako velikom sistemu prepoznali smo potencijal za buduću saradnju i podizanje upotrebne vrednosti i uloge informatičkih tehnologija u svakodnevnom funkcionisanju Železnica Srbije.” – izjavio je generalni direktor kompanije Microsoft u Srbiji, Jugoslav Pirić.

 

Zajednički zadatak ove dve kompanije biće da razmotre koji su to prioriteti Železnica Srbije i potencijalna rešenja za primenu informatičkih tehnologija u daljem razvoju srpskih železnica.

Leave a Reply