E-servisi · IT

Microsoft najavio novu e-Government platformu

Na skupu u Berlinu predstavljena Citizen Service platforma, koja će omogućiti brže reagovanje državne uprave na potrebe građana, kao i efikasno pružanje usluga putem Interneta. Na skupu Government Leaders Forum Europe, koji je danas otvoren u Berlinu, Microsoft je predstavio Citizen Service Platform (CSP), rešenje koje će organima državne uprave na svim nivoima pomoći da brže pružaju usluge građanima putem Interneta. Ovo rešenje će organima uprave olakšati komunikaciju sa građanima, unaprediti uobičajene procese i, zahvaljujući tome, uštedeti vreme i novac. Citizen Service platforma je rezultat saradnje Microsofta sa partnerima iz brojnih zemalja i razvijena je kako bi se odgovorilo na potrebe koje su se javile u organima državne uprave širom sveta, kao i da bi se građanima u različitim regionima pružile usluge na najvišem nivou.

„Tehnologija može da pomogne lokalnim i regionalnim upravama da unaprede efikasnost i da modernizuju svoje usluge, ali usled nedostatka finansija, dostupne tehnologije, stručnog tehničkog mišljenja ili drugih ključnih resursa, mnoge od njih nisu na odgovarajući način opremljene da bi ispunile očekivanja građana“, ukazao je Jean-Philippe Courtois, predsednik Microsoft International, dela Microsoft korporacije zaduženog za tržišta van SAD. „CSP je nastao zahvaljujući nizu zajedničkih projekata Microsofta, naših partnera, kao i lokalnih i regionalnih uprava. Primenom novih znanja i dostignuća iz prošlosti, ovim organima uprave moći ćemo da obezbedimo ekonomične tehnologije, koje se lako i brzo primenjuju, na zadovoljstvo svih“, rekao je Courtois na otvaranju današnjeg skupa, kojem prisustvuju najviši zvaničnici zemalja EU.

Citizen Service Platform predstavlja plod Microsoftove strategije i vizije uz pomoć koje državne uprave razvijaju održiva, prilagodljiva i proširiva rešenja za građane i grade neophodnu IT infrastrukturu koja ih podržava. Nedavni izveštaj, koji je u ime Microsofta sastavilo konsultantsko preduzeće Capgemini, navodi da iako se 80 procenata usluga za građane pruža lokalno, upravama koje su odgovorne za pružanje tih usluga teško je da na adekvatan način povećaju efikasnost, čime bi odgovorili na potrebe građana. Cilj Citizen Service platforme jeste da popuni tu prazninu putem brzog razvoja rešenja, prilagodljivih aplikacija i efikasne upotrebe stečenog znanja iz prakse, kako bi se održao korak sa sofisticiranim očekivanjima građana u modernom svetu koji se oslanja na tehnologiju.

Graham Colclough, potpredsednik odeljenja za gradove i regione u preduzeću Capgemini, izjavio je da rešenja kao što je Citizen Service Platform mogu da odigraju ključnu ulogu u transformaciji usluga koje država pruža građanima. „Potreba za reformom državne uprave na svim nivoima je očigledna – građani to zahtevaju, tako da se prihodi od poreza moraju još bolje iskoristiti. Ustanove koje pružaju usluge građanima moraju biti na čelu tih promena tako što će izgraditi odnos poverenja sa svojim korisnicima, i one već započinju taj proces“, rekao je Colclough, i dodao: „Tehnologija koja je fleksibilna, pristupačna i prilagodljiva može izuzetno da doprinese smanjenju troškova.“

Početna ponuda sadrži programski paket usluga na mreži, koje će tokom ove godine moći da se prilagode i integrišu u postojeća rešenja državnih uprava. Prema istraživanju koje je sprovelo preduzeće Capgemini, funkcije kao što su portali za građane, upravljanje pojedinačnim slučajevima, inteligentni obrasci i upravljanje dokumentima izdvojile su se kao najvažniji prioriteti ka kojima uprave treba da usmere svoje investicije u informacione tehnologije.

Leave a Reply