Događaji · IT

Ministarka u poseti Pakom Grupi

Ministarka Telekomunikacija i Informatičkog društva u Vladi Srbije, dr. Aleksandra Smiljanić, posetila je Pakom Grupu u centrali kompanije u Nišu.

Tom prilikom vođeni su konstruktivni razgovori o informatičkim temama, a Ministarka je uputila poziv Pakom Grupi da u okviru srpskog predstavljanja na sajmovima telekomnikacije u Egiptu i Rusiji budu prisutni i stručnjaci iz Pakom-a.

Leave a Reply