E-servisi · IT · Telekomunikacije

Ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić je potpisala ugovor sa JP PTT o zakupu optičkih vlakana

U okviru projekta E- Srbija, koji se finansira iz sredstava Nacionalnog investicionog plana, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, JP PTT Srbija i Uprava za zajedničke poslove republičkih organa su dana 2.12.2008. godine, potpisali ugovor o zakupu optičkih vlakana.

Ugovor su potpisali ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić, generalni direktor JP PTT Srbija Goran Ćirić i direktor Uprave Novica Antić.

Ovim ugovorom je započeta modernizacija mrežne infrastrukture Državnih organa, što je jedan od neophodnih uslova za razvoj E- uprave u Srbiji.

Leave a Reply