E-servisi · IT · Telekomunikacije

Ministarska konferencija jugo-istočne Evrope o digitalnoj dividendi

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo organizuje Ministarsku konferenciju jugo-istočne Evrope o digitalnoj dividendi, koja će se održati 16. i 17. juna 2010. godine u zgradi Doma Narodne Skupštine, Trg Nikole Pašića 13, u Beogradu. Ministarstvo pomenutu konferenciju organizuje u saradnji sa GSM Asocijacijom. Poziv za učešće na ovoj konferenciji je upućen svim državama Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija i Crna Gora), ali i drugim državama, kao što su Austrija, Bugarska, Grčka, Mađarska, Italija, Poljska, Rumunija, Slovenija i Turska. Očekuje se učešće i visokih predstavnika Evropske komisije, kao i međunarodnih eksperata iz ove oblasti.

=

Ministarska konferencija jugo-istočne Evrope o digitalnoj dividendi je odlična prilika za dijalog na najvišem nivou o načinima za najbolje rešavanje pitanja digitalne dividende u ovom delu Evrope, kako sa ekonomskog, tako i sa socijalnog stanovišta. Na konferenciji će se razmatrati kako dalje razvijati jedinstven pristup rešavanja pitanja digitalne dividende, i na koji način iskoristiti sve prednosti koje će korišćenje digitalne dividende sa sobom doneti.

Govoriće se o:

  • Formiranju jedinstvenog pristupa rešavanju pitanja digitalne dividende, a usklađenog sa stavovima Evropske unije
  • Opcijama za korišćenje digitalne dividende
  • Korišćenju digitalne dividende za mobilni širokopojasni pristup
  • Prevazilaženju smetnji sa vazduhoplovnim sistemima
  • Analizi najnovijih politika (strategija) i tehnologija razvoja

Leave a Reply