IT

Ministarstvo raspisalo konkurs “Digitalni čas”

Konkurs želi da podstakne nastavnike osnovnih škola na efektivnu i raznovrsnu upotrebu informacionih i komunikacionih tehnologija u nastavi

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo pokrenulo je nagradni konkurs pod nazivom „Digitalni čas“, čiji je cilj podsticanje nastavnika osnovnih škola na efektivnu i raznovrsnu upotrebu informacionih i komunikacionih tehnologija u nastavi. Konkurs je otvoren do 5. maja 2011. godine i namenjen je nastavnicima razredne nastave i predmetnim nastavnicima osnovnih škola koji uspešno koriste informacione i komunikacione tehnologije u nastavi i koji su kreativni u radu.

Predmet konkursa je rad koji sadrži prikaz jedne nastavne jedinice i koji pokazuje upotrebu informacionih tehnologija kao nastavnog sredstva. Svi radovi biće podeljeni u tri grupe prema nastavnim predmetima. Za svaku grupu predmeta biće dodeljena po jedna prva nagrada, tri druge nagrade i dvanaest trećih nagrada.

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo će dodeliti i tri specijalne nagrade za inovativnost, interaktivnost i interdisciplinarnost. Radovi koji budu odgovorili na zahteve konkursa biće objavljeni u Elektronskom zborniku radova „Digitalni čas“ na Web strani www.digitalnaskola.rs/cas

Konkurs je otvoren do 5. maja 2011. godine. Svi zainteresovani nastavnici mogu se prijaviti popunjavanjem elektronske prijave na Web strani www.digitalnaskola.rs/cas. Svi radovi pristigli do 5. maja 2011. godine biće ocenjeni od strane stručne komisije, a rezultati konkursa biće objavljeni 1. juna 2011. godine.

 

Leave a Reply