IT

Ministarstvo se hvali razvojem e-Uprave

Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra Ministarstva za spoljnu i unutrašnju trgovinu i telekomunikacije i Dušan Stojanović, direktor Uprave za digitalnu agendu istakli su značajne rezultate u razvoju eUprave u Srbiji prilikom učešća na okruglom stolu u Privrednoj komori Srbije koji je bio posvećen ponovnoj upotrebi informacija javnog sektora.

„Možemo slobodno reći da je e-uprava zaživela u Srbiji, da osnovni servisi za građane koji se najviše koriste i osnovni servisi za preduzeća funkcionišu. To su pre svega servisi Ministarstva unutrašnjih poslova i servisi Poreske uprave. Takođe imamo Portal eUrava koji sve to infrastrukturno podržava. Naravno, ovo nikako ne znači da smo blizu kraja posla. Ovo praktično znači da smo ozbiljno započeli posao na razvoju eUprave, a veliki posao tek predstoji jer treba razviti ili unaprediti još puno servisa i infrastrukturnih komponenti.“, rekao je pomoćnik ministra Vasiljević, o napretku u razvoju eUprave u našoj zemlji.

digitalizacija

On je takođe istakao i da je elektronski potpis zaživeo u punoj meri i osvrnuo se na činjenicu da se na servise eUprave građani i privreda brzo navikavaju.

„Mi smo već zaboravili na redove kod produženja registracije vozila a malo ko razmišlja da je zapravo jedan elektronski servis to omogućio. Takođe, mnoga preduzeća će ubrzo zaboraviti da su morala da popunjavaju puno uplatnica za poreze i doprinose na plate, da to na različite načine obračunavaju, da čekaju u redu u Poreskoj upravi itd. Dakle, sada to mogu sve da rade elektronski, brzo i jednostavno. Međutim, najveći značaj ovih početnih koraka će se ostvariti ako nastavimo razvoj u započetom smeru.“, naglasio je Vasiljević.

Direktor Uprave za digitalnu agendu, Dušan Stojanović, ovom prilikom je podsetio na važnost portala e-Uprava za temu ovog skupa: „Sve ovo o čemu ćete vi danas pričati, nalazi se na portalu eUprava i mi imamo ideju da razvijemo jednu lako dostupnu platformu koju već nudimo svim organima državne uprave, na osnovu koje mogu da realizuju sve svoje servise u elektronskom obliku.“

Stojanović je takođe naglasio odličnu saradnju Uprave za digitalnu agendu sa MUP-om, Poreskom upravom i drugim delovima državne uprave, u saradnji sa kojima je razvijeno preko 500 servisa od kojih su neki stalno aktivni a neki se aktiviraju po potrebi.

„Mogu da vam kažem da imamo i dodatne funkcionalnosti koje su tehnološki podržane i rade u testnom okruženju i rešavamo određene formalnosti da bismo ih pustili u produkciju. Pre svega mislim na plaćanje najznačajnijim platnim karticama. U pitanju su nacionalni brend Dina, zatim Viza i Master, a uspeli smo da podržimo i mobilno bankarstvo kroz servis „Platimo“, koji takođe radi u testnom režimu. Problem koji se ispred nas postavlja, zašto sve to nismo pustili u produkciju jeste odabir banke prihvatioca. Trenutno sa Ministarstvom finansija razvijamo model po kom bismo mogli to da rešimo. Takođe ćemo u naredne dve nedelje aktivirati i SMS notifikaciju, gde će građani moći putem SMS-a da dobijaju obaveštenje od strane Portala šta je, kad i kako gotovo. Kada zaokružimo celu priču, sa dostavom na kućnu adresu, što takođe razvijamo, imaćemo još bolje eUsluge.“, rekao je Stojanović okupljenim učesnicima skupa.

Nakon toga je Saša Dulić, pomoćnik direktora Poreske uprave dao detaljnije informacije o razvoju i funkcionisanju elektronskih servisa za prijavu PDV-a, kao i za prijavu poreza i doprinosa za zaposlene, dok je Duško Sivčević iz MUP-a govorio o uslugama produženja registracije motornih vozila i zamene vozačkih dozvola.

Svi učesnici Okruglog stola su istakli koliko je značajno da informacije kojima raspolažu organi državne uprave budu dostupne za ponovno korišćenje zainteresovanim stranama kada god ne postoje opravdani razlozi da pristup informacijama ograniči. Posebnu pažnju ovoj temi posvetila je Nevena Ružić, pomoćnik generalnog sekretara Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Leave a Reply