IT

Mitsubishi Kagaku Media Co., Ltd. objavila akviziciju kompanije Freecom B.V

MKM ojačava globalno prisustvo i poziciju na tržištu eksternih hard diskova

Mitsubishi Kagaku Media Co., Ltd. (MKM) objavila je danas kupovinu kompanije Freecom B.V, specijalizovanu za skladištenje podataka i multimedijalna rešenja osnovane u Nemačkoj sa sedištem u Rijswijk, Holandija i kancelarijama u Austriji, Belgiji, Francuskoj, Hong Kongu, Italiji, Japanu, Španiji, Švedskoj, Švajcarskoj, Tajvanu i Engleskoj. Počev od 1.septembra 2009, akvizicija uključuje svu Freecom-ovu materijalnu imovinu, patente, zaštitne znakove, tehnologiju, inžinjering, prodajnu i marketing ekspertizu.. Cena ove kupovine nije objavljena. Sa ovom kupovinom, MKM dodaju Freecom postojećoj MKM/Verbatim grupi.

Verbatim je već vodeći brend na svetskom tržištu eksternog skladištenja podataka.. Akvizicija Freecoma predstavlja još jednu investiciju MKM/Verbatim grupe namenjenu jačanju i rastu na tržištu eksternih hard diskova. Prethodna kupovina SmartDiska, u june 2007, pokazala se kao ispravna u pozicioniranju MKM/Verbatima na svetskom tržištu portabilnih i eksternih hard diskova. Iskorištavanjem snage Verbatim brenda i prodajnog kanala na svetskom tržištu portabilnog skladištenja podataka, the MKM/Verbatim biznis eksternih hard diskova je porastao više od 600% u protekle 2 godine.

Ovom kupovinom krajnji korisnici će dobiti nove inovativne proizvode uz neprikosnoveni Verbatim kvalitet.

Leave a Reply