IT

MP-SOFT GROUP proglašen ACER Executive partnerom

Osnovan 1976. Acer je rangiran među tri najuspešnije kompanije u prodaji PC-a na svetu (izvor Gartner 4Q 2007).

Uklanjanje prepreka između ljudi i tehnologija: je Acerova dugoročna misija koja svakome omogućuje da koristi i profitira od tehnologija koje su mu na raspolaganju. Acer je prepoznatljiv po razvoju i proizvodnji sofisticirano i profinjeno dizajniranih proizvoda koji su jednostavni za korištenje. Acerova proizvodna linija obuhvata prenosne i desktop računare, servere i sisteme za skladištenje informacija, monitore i periferne uređaje, digitalne uređaje, LCD televizore, kao i elektronska poslovna rešenja za korporacije, državne službe, potrebe edukacije i krajnje korisnike.

Kompanija MP-SOFT GROUP je od 01.Septembra 2008. Godine zvanični i jedini Acer Executive Partner u Srbiji, za edukaciju, sistem integraciju, prodaju Acer proizvoda velikim preduzećima i državnim institucijama.

Leave a Reply