IT

MSP u Srbiji identifikovala informacione tehnologije kao neophodne za razvoj svog poslovanja

Nedavno sprovedeno istraživanje kompanije Cisco Srbija pokazalo je da preko 50% malih i srednjih preduzeća u Srbiji ima pristup internetu, a 98% u okviru te grupe ima lokalnu kompjutersku mrežu.

Cilj istraživanja je bio da se utvrdi prosečno stanje u pogledu korišćenja informacionih i komunikacionih tehnologija u malim i srednjim preduzećima u Srbiji, kao i da se pruži uvid u planove razvoja u ovom segmentu u neposrednoj budućnosti.

Istraživanje sprovedeno u našoj zemlji ukazuje da 58% ispitanika povezuje svoje udaljene lokacije sa centralnom lokacijom kompanije putem Interneta i daljinski pristupa elektronskoj pošti. U narednih godinu dana 40% ispitanika planira nadogradnju u segmentu IP telefonije (telefoniranje putem Internet protokola koje značajno smanjuje troškove), koju u Srbiji sada koristi 12% anketiranih preduzeća.

„Ovo istraživanje ukazuje na to da su mala i srednja preduzeća svesna toga da IT može imati značajnu ulogu u njihovom osposobljavanju da se povežu u međunarodne lance nabavke, povećaju produktivnost i postanu konkurentni, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu, kao i da opstanu u vreme izuzetno dinamičnih promena“, istakla je Ana Bošković, regionalni menadžer prodaje, Cisco Srbija. „Ipak, i dalje je neophodno podizati svest o značaju produktivnosti, korišćenjem novih rešenja kao što su Objedinjene komunikacije, rešenja za bezbednost podataka i za skladištenje podataka“.

Mala i srednja preduzeća su inače ključni faktor razvoja privrede u Srbiji: čine 98,8% procenata ukupno registrovanih preduzeća, a zapošljavaju čak 60 odsto od ukupnog broja zaposlenih. Kao i u ostatku jugoistočne Evrope, mala i srednja preduzeća u Srbiji su bitan pokretač ekonomskog rasta, podizanja životnog standarda i kreiranja uslova za bolji trgovinski balans.

Prema istraživanjima koje je sprovela Svetska Banka (The Investment Climate Survey, januar 2006.) – kompanije koje u većoj meri koriste informacione i komunikacione tehnologije rastu 3,8% godišnje, u poređenju sa 0,4% u slučaju onih koji to ne čine.

Kako bi izašao u susret posebnim potrebama malih i srednjih preduzeća, Cisco je napravio posebne pakete proizvoda, koji pomažu da se unapredi poslovna komunikacija, a samim tim povećaju produktivnost i profitabilnost. Isto tako, Cisco je kreirao i Vodič za napredno poslovanje – set alata za planiranje i procenu, koji pomaže malim i srednjim preduzećima da usklade ulaganja u umrežavanje sa svojim poslovnim prioritetima.

Leave a Reply