IT · Telekomunikacije

MTID privremeno preuzima poslvoe RATEL-a

Republička agencija za telekomunikacije je dana 13.6.2008. u 14:50 sati primila od Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo rešenje kojim to Ministarstvo „preuzima na 120 dana, počev od 13.6.2008. godine, izvršenje poslova koji su povereni Republičkoj agenciji za telekomunikacije, utvrđenih u članu 9 stav 1. Zakona o telekomunikacijama, uključujući i sva ovlašćenja predsednika i članova Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije u vršenju poverenih poslova.“

Kompletan tekst rešenja broj 345-01-340/2008-01:
http://www.ratel.org.rs/editor_files/File/Resenje_MTID.pdf

http://www.ratel.org.rs/index.php?page=novosti&item=68&id=2065&get_treerot=54&lang=srp

Odgovor UO RATEL-a na dopis MTID:
http://www.ratel.org.rs/editor_files/File/Odgovor%20UO%20RATEL-a%20na%20dopis%20MTID.pdf

Leave a Reply