E-servisi · IT

MTID sufinansira učešće istraživača na Danu predloga projekata za tematsku oblast IKT (ICT Proposers’ Day)

ICT Proposers’ Day

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo finansijski će podržati učešće 20 istraživača na Danu predloga projekata, u okviru programa podrške našim istraživačima, institucijama i IKT kompanijama za uključivanje u FP7.

Dan predloga projekata je glavni događaj Evropske komisije za umrežavanje istraživača i uspostavljanje partnerstava u cilju podnošenja projekata za aktuelne pozive, za tematsku oblast informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT). Događaj organizuju Generalni direktorat za informaciono društvo i medije Evropske komisije u saradnji sa Nacionalnom kancelarijom za istraživanje i tehnološki razvoj Mađarske.

Ovaj događaj je idealna prilika za zainteresovane istraživače, institucije i kompanije iz Srbije da se aktivno uključe u Sedmi okvirni program, za oblast IKT i umreže sa vodećim evropskim istraživačima i institucijama. Najavljeno je oko 150 zaposlenih iz Evropske komisije, koji se bave temom IKT i Sedmim okvirnim programom, a očekuje se oko 2500 istraživača iz Evropske unije.

Organizatori Dana predloga projekata su obezbedili onlajn platofmu za umrežavanje koja omogućava učesnicima da predstave svoje projektne ideje, ekspertizu, profile organizacija ili kompanija i da se upoznaju i povežu sa ostalim učesnicima.

Poziv za prijavu za finansijsku podršku MTID-a otvoren je za sve istraživače, istraživačke organizacije i kompanije koje žele da se aktivno uključe u FP7.

Finansijska podrška uključuje:

  1. Prevoz minibusom Beograd – Budimpešta – Beograd
  2. Troškove noćenja

Celokupan aranžman organizovaće MTID, a istraživači su obavezni da sami obezbede vizu.

Da biste ste konkurisali za ovu podršku neophodno je da:

  1. Izvršite registraciju na veb sajtu Dana predloga projekata
  2. Dostavite svoju projektnu ideju, prezentaciju svoje institucije/kompanije ili ponudu za traženje partnera putem onlajn platforme za umrežavanje na veb sajtu
  3. Popunjenu prijavu za finansijsku podršku za učešća na Danu predloga projekata (download prijave) dostavite Nataši Radović na adresu [email protected], najkasnije do 12. januara 2009. Uz popunjenu prijavu obavezno je dostaviti i CV i kratak prikaz institucije (na engleskom jeziku) u kojoj aplikant radi.

Pre popunjavanja prijave neophodno je da izvršite korake iz tačaka 1 i 2. (izvršite registraciju na veb sajtu Dana predloga projekata i dostavite putem onlajn platforme za umrežavanje svoju projektnu ideju, prezentaciju svoje institucije/kompanije ili ponudu za traženje partnera.)

Kriterijumi na osnovu kojih će MTID odobriti finansijsku podršku istraživačima su sledeći:

  • Kvalitet prijave i dostavljene dokumentacije
  • Relevantnost oblasti istraživanja kojim se istraživač bavi za aktuelni poziv FP7/IKT
  • Predhodno istraživačko iskustvo i iskustvo rada na medjunarodnim projektima

Konkurs za prijavljivanje za sufinansiranje učešća na Danu predloga projekata otvoren je do 12. januara.

Preuzmite prijavu za finansijsku podršku za učešće na Danu predloga projekata.

Za sva razjašnjenja i dodatne informacije kontaktirajte Natašu Radović na telefone: 065/ 9044093 i 011 / 2020 081, ili na adresu [email protected].

Leave a Reply