IT

Multifunkcijski InkJet Lexmark X5070

Lexmark 5070 je višefunkcijski uređaj sa opcijom samostalnog faksiranja dokumenata. Prepoznaćete da se radi o modelu sa potpunom funkcionalnošću faks uređaja po tome što ima telefonsku slušalicu (vertikalno postavljena na levom boku), pa se može koristiti i za dogovaranje o slanju / prijemu faksa, kao i za telefoniranje.
Pored toga, karakteriše ga velika brzina štampanja, jednostavnost kopiranja i skeniranja, kao i specifičan, novi, uglađeni izgled.  Prolazni CIS skener funkcioniše u sprezi sa ADF mehanizmom za automatsko uvlačenje listova (do 30 listova).

Višenamenski karakter modela X5070 ogleda se i u tome što se može koristiti i za štampanje fotografija, direktno sa USB povezanog fotoaraparata, a preko PictBridge™ tehnologije. Isporučuje se sa crnim kertridžom za 205 strana pri 5% popunjenosti i kolor kertridžom za 140 strana pri 15% popunjenosti. X5070 se može nabaviti u Direct Linku po ceni od 96€.

Leave a Reply