IT

“Muzički dinar” ugrožava razvoj IT u Srbiji

Ometa se širenje digitalne pismenosti i usporavaju se pozitivni efekti koje upotreba IKT-a ima na razvoj zemlje: povećanje efikasnosti i transparentnosti rada državne uprave, smanjenje korupcije, povećanje konkurentnosti privrede, i unapredjenje kvaliteta obrazovanja, zdravstvenih usluga i opšteg nivoa informisanosti naših gradjana.

Predlagači uredbe o listi uređaja za koje se plaća posebna naknada bilo je tadašnje ministarstvo nauke a sada ministarstvo prosvete i nauke, a naše ministarstvo je u procesu usvajanja samo dalo mišljenje.  U formiranju tarife učestvovali su udruženje za kolektivnu zaštitu prava autora, udruženje IT delatnosti Privredne Komore Srbije i Komisija za autorska i srodna prava.

Dakle, naše ministarstvo je prošle godine dalo mišljenje da ne treba da se uvodi ovakva posebna naknada na računare, hard diskove, memorijske čipove i mobilne telefone (što na kraju nije ni ušlo u spisak uređaja koje podležu naknadi naplate). Dodatno opterećenje cena IT opreme i uredjaja dovodi do pada prodaje, jer se našim građanima otežava mogućnost da kupe novu opremu i uredjaje, i samim tim  opada i korišćenje novih tehnologija kako u poslu, još više u svakodnevnom životu. Ometa se širenje digitalne pismenosti i usporavaju se pozitivni efekti koje upotreba IKT-a ima na razvoj zemlje: povećanje efikasnosti i transparentnosti rada državne uprave, smanjenje korupcije, povećanje konkurentnosti privrede, i unapredjenje kvaliteta obrazovanja, zdravstvenih usluga i opšteg nivoa informisanosti gradjana.

Leave a Reply