IT

Na čelu korporacije Kyocera Tetsuo Kuba

Korporacija Kyocera, vodeći proizvođač na području visokotehnoloških proizvoda, za novog predsednika i glavnog direktora imenovala je Tetsua Kubu. Kuba je preuzeo dužnosti koje je do sada obavljao Makoto Kawamura.

“Radujem se saradnji sa novim upravnim odborom. Zajedno ćemo, u skladu sa našom poslovnom filozofijom, Kyoceru voditi u uspešnu budućnost”, izjavio je Kuba. “Svoj glavni zadatak vidim u stvaranju takvog radnog okruženja za naše zaposlene u kom će moći da ostvare svoje lične ciljeve i koje će poštovati njihovu individualnost”.

Tetsuo Kuba pridružio se je 1982. godine Kyocerinu odelenju za automobilske delove, u komu je 2000. godine postao izvršni direktor. Nakon prelaza u odelenje za finu keramiku 2003. godine preuzima mesto izvršnog direktora na tom području. Godine 2005. preuzima upravljanje celokupnim Kyocerinim aktivnostima na području fine keramike i poluprovodničkih komponenti. Prošle godine postao je član nadzornog odbora kompanije Kyocera.

Kyocerina reorganizacija uprave predstavlja odgovor na sadašnje izazove, koje Kuba, u tesnoj saradnji sa svojim prethodnikom Makotom Kawamurom, namerava što brže savladati. Kuba je zaključio: „Ne želimo da nam aprilsku proslavu pedesete godišnjice postojanja kompanije na bilo koji način pokvare teške ekonomske prilike“.

Leave a Reply