IT

Na FTN Katedri za Elektroniku počela je realizacija FP7 projekta

Na Katedri za Elektroniku FTNa, 01.12.2011. godine počela je realizacija FP7 projekta “Low-cost and energy-efficient LTCC sensor/IR-UWB transceiver solutions for sustainable healthy environment”, sa akronimom SENSEIVER. Projekat finansira Evropska komisija u okviru poziva FP7-PEOPLE-2011-ITN (Maria Curie Actions – Initial Training Networks). Projekat će biti implementiran u naredne četiri godine i ima ukupni budžet 3 miliona EUR, a deo budžeta
Fakulteta tehničkih nauka iznosi 540.386 EUR.

Pored Fakulteta tehničkih nauka, kao koordinatora projekta, u konzorcijumu učestvuje još 6 partnerskih institucija iz EU (Nemačka, Austrija, Poljska, Portugalija i Rumunija).

Predlog projekta bio je ocenjen sa 91,4 poena (od 100) i nalazi se medju 84 projekata koji su odobreni za finansiranje od ukupno 919 podnetih predloga projekata u okviru ovog poziva. U pripremi predloga projekta učestvovali su doc. dr Mirjana Videnović-Mišić, mr Slobodan Nedić
i van. prof. dr Goran Stojanović (koji je i koordinator projekta) uz stručne konsultacije mr. Ivana Mezeija.

Leave a Reply