IT

Na prodaju 84 državne medijske kuće

Za 55 od ukupno 84 državne medijske kuće, koje su na spisku za prodaju Agencije za privatizaciju, stiglo je 128 pisama o zainteresovanosti.

Agencija za privatizaciju raspisala je oglas za privatizaciju 84 državna medija među kojima su Studio B, Politika, novosadski Dnevnik, Radio Zrenjanin, Radio Leskovac, Prosveta a.d, Zavod za udžbenike… Vlada Srbije je pre nekoliko meseci usvojila i tri medijska zakona kojima se predviđa privatizacija medija u državnom vlasništvu do sredine naredne godine.

medijin

Zakonom o privatizaciji je predviđeno da se privatizacija društvenih preduzeća završi najkasnije do kraja 2015.

Proces je trenutno u toku, a produženi rok za prijem pisama o zainteresovanosti za kupovinu ukupno 502 firme različitih delatnosti sa spiska Agencije zvanično je istekao 1. novembra.

Nakon isteka roka, pisma o zainteresovanosti su prosleđena Ministarstvu privrede, od kojeg se očekuje da odluči o sudbini tih preduzeća.

Ministar finansija Dušan Vujović je najavio da će narednih dana obelodaniti koja su to preduzeća koja će biti privatizovana, ali i broj onih koja će ići u stečaj.

Istovremeno je istakao da stečaj ne znači i kraj za te firme, već da može biti šansa da se ona reorganizuju i ponovo počnu da rade.

Leave a Reply