Događaji · IT

Najava skupa “Informatika 2007”

Društvo za informatiku Srbije organizuje 13. maja naučno-stručni skup INFORMATIKA 2008 na kome će se predstaviti najnoviji trendovi u razvoju savremenih informacionih sistema. Dr Saša Lazarević će govoriti o „servisno orijentisanoj arhitekturi“.

Drago Samardžić će predstaviti koncept „virtuelizacije data centra“. Mr Darinka Ivaneža  će govoriti o „sertifikaciji IT stručnjaka“. Prof. dr Duško Vitas će predstaviti rezultate projekta lokalizacije softvera „open office“. Celokupan program skupa i informacije o mogućnostima prisustvovanja se mogu dobiti na sajtu Društva za informatiku Srbije www.dis.org.yu.

Leave a Reply