Događaji · IT

Najava skupa o informacionoj bezbednosti

[Data Security]U Beogradu će se 18. i 19. februara 2009. održati međunarodni načno stručni skup  ‘‘Informaciona bezbednost u ambijentu primene informaciono-komunikacionih  tehnologija”.

Organizator skupa je Akademija za diplomatiju i bezbednost – Centar za strateške studije u saradnji sa: Drustvom za informatiku Srbije, agencijom ”ZIPA” i kompanijom ”NORTEL SE”.

Skup  treba da omogući okupljanje stručnjaka iz oblasti bezbednosti  kako bi se razmotrilo stanje informacione bezbednosti u Republici Srbiji ali i šire, razmenila  praktična  iskustva i predložile potrebne  mere.

Za skup su predvođene sledeće tematske  oblasti:   politika bezbednosti,  nacionalna bezbednost, bezbednosna kultura i svest, metode, tehnike i alati ugrožavanja  bezbednosti, organizacione, tehničke i fizičke mere zaštite, zaštita od KEMZ, zaštita na Internetu, zaštita od malicioznih programa, detekcija  upada i odgovori, digitalna forenzika i dr.

Organizatori su pozvali više eminentnih  naučnih  radnika i eksperata   da održe predavanja. Takođe, na skupu će moći da nastupe i drugi stručnjaci koji do 15. januara prijave svoje radove.

Skup će se održati  u prostorijama Akademije za diplomatiju i bezbednost u Beogradu – Travnička 2.

Detaljnije  informacije o skupu se mogu videti na sajtu, a prijave za skup se podnose na e-mail: [email protected].

Leave a Reply