IT

Najveća plata za IT direktora a najskormnija primanja za čistače i čuvare

Zaposleni ste i želite da saznate da li ste dovoljno plaćeni na trenutom poslu? Idete na razgovor za posao a ne znate za koliku platu da pregovarate? Interesuje vas kakve plate imaju vaše kolege u Srbiji, ali i u zemljama srednje Evrope? Tražite posao i voleli biste da saznate u kom sektoru se najbolje zarađuje?

Trenutno aktuelne informacije sa sajta istrazivanjeplata.com pokazuju, da zaposleni u oblasti višeg menadžmenta očekivano imaju i najveće prosečne plate. Za njima slede zaposleni u lizingu, ljudskim resursima, telekomunikacijama. Konkretnije, kako pokazuju analize, najvišu platu ima IT direktor koji je prosečno primio oko 130.000 dinara, a nakon njega slede izvršni i regionalni direktor ali i bankarski diler, svi sa mesečnim primanjma prosečno oko 110.000 dinara. Sa druge strane, ljudi koji rade u privremenim i niskokvalifikovanim oblastima rada u proseku zarađuju najmanje, prosečno oko 22.000 dinara, a za njima slede uslužna industrija,kožna i tekstilna industrija i turizam u kojima plate ne prelaze prosek od 30.000 dinara. Tako, recimo, higijeničar trenutno ima prosečnu platu manju od 17.000 dinara, slično kao i čistači, čuvari objekata, krojači ili domari u školama.
Infostudov servis Istraživanje plata omogućava zainteresovanim korisnicima da porede plate sa platama drugih ljudi na istim ili sličnim radnim pozicijama. U svakom trenutku, posetiocima je na raspolaganju preko 35 000 upisa ljudi koji su saznali visinu prosečne plate na čak 357 radnih pozicija u 37 različitih kategorija i poredilo je sa kolegama iz svoje zemlje i inostranstva. Naime, osim na nivou naše zemlje, ovim stalnim servisom omogućeno je i poređenje plate i sa aktuelnim podacima o prosečnim platama u nekim od zemalja srednje Evrope – Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj, čime korisnici mogu dobiti dobiti širu i objektivniju sliku o rasponu plata ljudi koji rade na pozicijama sličnim njihovoj.

Nakon unosa plate, osim za konkretnu poziciju, dobija se i pregled plate po regionu, polu i obrazovanju. Kako bi podaci bili što aktuelniji, ovi podaci se redovno osvežavaju, odnosno unet prosek plata je validan godinu dana, nakon čega se briše iz baze.

Servis Istraživanje plata nalazi se na adresi www.istrazivanjeplata.com i proizvod je koji je kompanija Infostud pokrenula pre nešto više od godinu dana.

Leave a Reply